The shareholders of Kale United AB, reg.no. 559171-9082 (the “Company”), are hereby invited to
attend the extraordinary general meeting on Thursday 2 December 2021.

The board of directors has resolved that the extraordinary general meeting shall be held without the
physical presence of shareholders, representatives, and outsiders and that shareholders shall have
the opportunity to exercise their voting rights only by postal voting prior to the meeting. Information
on the resolutions passed by the general meeting will be published on 2 December 2021 as soon as
the outcome of the postal vote is finally compiled.

Aktieägarna i Kale United AB, org. nr. 559171-9082 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma
torsdagen den 2 december 2021.

Styrelsen har beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud
och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom
poströstning före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den
2 december 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Download English version: Kale United AB – Notice for EGM 2021

Ladda ner svensk version: Kale United AB – Kallelse till bolagsstämma 2021

Postal Voting form / Formulär för poströstning: Kale United AB – Formulär för poströstning)